Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy (2013-04-16)

Informacja
dotycząca likwidacji kasy
w Urzędzie Gminy Stara Błotnica

W związku z wprowadzonymi zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Stara Błotnica Wójt Gminy informuje, iż z dniem 1 maja 2013 r. ulega likwidacji kasa w siedzibie Urzędu Gminy. Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunki bankowe Gminy za pośrednictwem Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Starej Błotnicy.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zawartą umową z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Starej Błotnicy wpłaty dokonywane na rachunki bankowe Gminy są zwolnione z opłaty pobieranej przez bank.

Numer konta Gminy Stara Błotnica
24 9115 0002 0050 0500 0215 0002

Więcej...