Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy


tl_files/tiny_templates/ogolne/blot.jpg

Pierwsza zachowana wzmianka o Błotnicy znajduje się w dokumencie księcia Bolesława Konradowica (1208-1248) wystawionym w 1237 r., który wymienia rycerza Bogusza z Błotnicy jako sprzedającego wieś Świerkowice bożogrobcom miechowskim. Od tegoż roku do księcia Bolesława należał również Radom. Do 1241 r. książę Bolesław używał pieczęci "Dux Mazovie et Sandomirie"

Więcej...