Historia

W czasach wczesno-średniowiecznych we wsi Stara Błotnica było dawne grodzisko.

Więcej...

Zabytki

Ciekawe miejsca: Kościół parafialny w Starej Błotnicy; Kościół parafialny w Kaszowie; Zespół dworsko-parkowy w Chruściechowie;Stanowiska archeologiczne: w obszarze gminy znajduje się około 50 zarejestrowanych stanowisk archeologicznych; Obszary Krajobrazu Chronionego "Dolina Pilicy i Drzewiczki"; Pomniki przyrody - zadrzewienie dwustronne sosnowo-dębowe  przy trasie Nr 7 od Siekluk w stronę Kamienia;

Więcej...