Kapliczki i krzyże przydrożne (25-05-2013)

Wiersz „Kapliczka” (Zdzisław Antolski)


Niech będzie wiersz jak polna kapliczka

     Zwyczajny jak modlitwa matki  

          Prosty jak chłopskie słowa do Boga  

               Niech będzie kolorowy jak polne kwiaty  

                    Niech będzie jak zboże, które pachnie chlebem 

tl_files/tiny_templates/pliki/kapliczki_i_krzyze/zdjecia_prezentacja/83_87.JPGŻadne z krzyży i kapliczek ludzie nie tworzyli jedynie w celach kultowych, każde z nich powstawały bowiem w jakimś celu. Krzyże stawiano w miejscach ważnych, znaczących dla ludzi: przy kościele, w centrum osady lub wsi, wyznaczając w ten sposób jej punkt centralny, na początku lub na końcu zabudowań wytyczając jej granice, a także na rozstajach dróg, gdzie żegnano odchodzących. Mieszkańcy wiosek stawiali kapliczki i krzyże z różnych pobudek. W obliczu nieszczęść i kataklizmów miały one charakter błagalny. W chwilach radosnych budowano kapliczki dziękczynne. Spełniały one także funkcje kultowe. Wokół nich ogniskowało się życie religijne, stanowiły źródło wielu ludowych zwyczajów. Zaprezentowany poniżej projekt to efekt pracy 50 uczniów z Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Każdy uczeń odpowiedzialny był za wyszukanie i opracowanie informacji na temat wybranej przydrożnej kapliczki bądź krzyża znajdujących się w na terenie gminy Stara Błotnica. Następnie uczniowie w 5 lub 6 osobowych zespołach przygotowali prezentację.

Więcej...

Kapliczki i krzyże przydrożne

Wiersz „Kapliczka” (Zdzisław Antolski)


Niech będzie wiersz jak polna kapliczka

     Zwyczajny jak modlitwa matki  

          Prosty jak chłopskie słowa do Boga  

               Niech będzie kolorowy jak polne kwiaty  

                    Niech będzie jak zboże, które pachnie chlebem 

tl_files/tiny_templates/pliki/kapliczki_i_krzyze/zdjecia_prezentacja/83_87.JPGŻadne z krzyży i kapliczek ludzie nie tworzyli jedynie w celach kultowych, każde z nich powstawały bowiem w jakimś celu. Krzyże stawiano w miejscach ważnych, znaczących dla ludzi: przy kościele, w centrum osady lub wsi, wyznaczając w ten sposób jej punkt centralny, na początku lub na końcu zabudowań wytyczając jej granice, a także na rozstajach dróg, gdzie żegnano odchodzących. Mieszkańcy wiosek stawiali kapliczki i krzyże z różnych pobudek. W obliczu nieszczęść i kataklizmów miały one charakter błagalny. W chwilach radosnych budowano kapliczki dziękczynne. Spełniały one także funkcje kultowe. Wokół nich ogniskowało się życie religijne, stanowiły źródło wielu ludowych zwyczajów. Zaprezentowany poniżej projekt to efekt pracy 50 uczniów z Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Każdy uczeń odpowiedzialny był za wyszukanie i opracowanie informacji na temat wybranej przydrożnej kapliczki bądź krzyża znajdujących się w na terenie gminy Stara Błotnica. Następnie uczniowie w 5 lub 6 osobowych zespołach przygotowali prezentację.

Więcej...

Autorzy projektu

Niniejszy projekt to efekt pracy 50 uczniów z Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Każdy uczeń odpowiedzialny był za wyszukanie i opracowanie informacji na temat wybranej przydrożnej kapliczki bądź krzyża znajdujących się w na terenie gminy Stara Błotnica. Następnie uczniowie w 5 lub 6 osobowych zespołach przygotowali prezentację i tłumaczenie na język angielski. 

Więcej...