tl_files/tiny_templates/loga_informatora/starostwo_powiatowe.jpg
Starostwo Powiatowe
Pl. Zygmunta Starego 9, tel. (48) 613-34-14, fax. (48) 613-34-20

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/KP_Policji_Bialobrzegi.jpg
Powiatowa Komenda Policji  
 ul. Żeromskiego 23, tel. (48) 613-22-71

 

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/straz_bialobrzegi.jpg

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych   
ul. Kopernika 4, tel. (48) 613-22-81

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/pup.jpg

Powiatowy Urząd Pracy    

ul. Składowa 5, tel. (48) 613-24-80, tel. (48) 613-43-80 aktywny link

 

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/pan_ins_sanit.jpg
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Krakowska 28, tel. (48) 613-23-60

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/zarzad_drog.jpg
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych    
ul. Kościelna 103, tel. (48) 613-23-38

 
tl_files/tiny_templates/loga_informatora/pomoc_rodzinie.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    
Pl. Zygmunta Starego 9, tel.(48)  613-34-14

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/inspektorat_nadzoru_budowlanego.jpg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego    
Pl. Zygmunta Starego 9, tel.(48)  613-34-14

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/inspekcja_weterynaryjna.jpg
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
ul. Rzemieślnicza 31, tel. (48) 613-47-78

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/poczta_polska.jpg

Urząd Pocztowy
ul. 11 Listopada 28, tel. (48) 613-23-46

 
tl_files/tiny_templates/loga_informatora/krus.jpg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego    
ul. Reymonta 32/34, tel. (48) 613-26-65

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/urzad_skarbowy.jpg

Urząd Skarbowy
ul. Reymonta 46, tel. (48) 613-28-92


tl_files/tiny_templates/loga_informatora/nzoz.jpg


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej
    ul. Spacerowa 10, tel. (48) 613-27-50

 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: Stara Błotnica 46 pokój nr 15; 17; 16; 26-806 Stara Błotnica 
Telefon: (48) 3857790, wew. 34 lub 35 lub 36
Grażyna Stefańczyk - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
Adres: Stara Błotnica 46 pokój nr 17; 26-806 Stara Błotnica
Telefon: (48) 3857790, wew. 32 
Katarzyna Bukowska - Kierownik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w STAREJ BŁOTNICY
Urszula Kucharczyk -Dyrektor
Joanna Cybulska - Główna Księgowa
Sylwia Gruza - Bibliotekarka
Adres: Stara Błotnica; 26-806 Stara Błotnica
Telefon: (48) 61 97 096

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA w STARYM GOŹDZIE
Karolina Siek - Bibliotekarka
Adres: Stary Gózd; 26-806 Stara Błotnica

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Adres: Stara Błotnica; 26-806 Stara Błotnica
Telefon: (48) 619-70-85
lekarz medycyny: Mikołaj Dawido - P.O.Kierownik

 

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/edukacja_logo.jpg

SZKOŁY

1. Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy

adres: Stara Błotnica 49,  26-806 Stara Błotnica 
telefon: (48) 619 69 45
mgr Anna Siwiec - Dyrektor 
mgr Mateusz Żupiński - Zastepca Dyrektora 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe

Adres: Stary Gózd; 26-806 Stara Błotnica
Telefon (48) 6198005 lub (48) 6198007
mgr Anna Ziomek- Dyrektor
mgr Ewa Cielecka - Zastępca Dyrektora

3. Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Kaszowie

Adres: Kaszów; 26-806 Stara Błotnica 
Telefon (48) 6197027
mgr Grażyna Jesionek - Dyrektor

4. Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach

Adres: Stare Siekluki; 26-806 Stara Błotnica
Telefon: (48) 6198004
mgr Krystyna Sobień - Dyrektor 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Bernard Cieślak - Kierownik 
Adresy:
Wodociągi: Stara Błotnica 1; 26-806 Stara Błotnica
Biuro: Stara Błotnica 46 (Budynek Urzędu Gminy)
telefony:
(48) 61 97 281 - Wodociągi
667 937 939 - Kierownik
(048) 385 77 90 wew. 30 - Księgowość