PRZYPOMINAMY ROLNIKOM, IŻ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W II TERMINIE  PRZYJMOWANE BĘDĄ:  

OD 1 SIERPNIA 2019 r. DO 2 WRZEŚNIA

2019 r.

WRAZ Z ORGINALNYMI FAKTURAMI VAT POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W OKRESIE:

OD 1 LUTEGO 2019 r. DO 31 LIPCA 2019 r.

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 R. WYNOSI:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła ( zgodnie z zaświadczeniem z ARiMR w Białobrzegach)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY STARA BŁOTNICA W POKOJU NR 2

UWAGA ZMIANY OD 01 stycznia 2019 r.

Nowy formularz wniosku

Osoby składające wniosek po raz pierwszy które chcą uzyskać limit na bydło muszą dostarczyć zaświadczenie

z ARiMR

Wróć