TARCZA ANTYKRYZYSOWA ZUS

 Szanowni Państwo!

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl

·         RSP-C (wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych),

·         RSP-D (wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą),

·         RDZ (wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.)

·         RDU ( wniosek o ulgę).

Wnioski można złożyć;

·         drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

·         za pośrednictwem poczty,

·         osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Wróć