PRZYPOMINAMY ROLNIKOM, IŻ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W I TERMINIE PRZYJMOWANE BĘDĄ:

OD1 LUTEGO 2019r. DO 28 LUTEGO 2019r.

WRAZ Z ORGINALNYMI FAKTURAMI VAT POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W OKRESIE:

OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r.

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 R. WYNOSI:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła ( zgodnie z zaświadczeniem z ARiMR w Białobrzegach)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY STARA BŁOTNICA W POKOJU NR 2

 

UWAGA ZMIANY OD 01 stycznia 2019 r.

Nowy formularz wniosku

Osoby które chcą uzyskać limit na bydło muszą dostarczyć zaświadczenie z ARiMR

Wróć