Prawo do tłumacza migowego.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 r. poz.1824) przepisy ustawy realizowane są między innymi przez organy administracji publicznej. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zapewnia organ administracji publicznej (art. 11 ust. 1 ustawy). Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (art. 11 ust. 2).
Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym ).
Organ administracji publicznej w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia usług lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej sprawie ( art.12 ust.4 ustawy o języku migowym).
Urząd Gminy w Starej Błotnicy oferuje również bezpłatne porady prawne dla osób z niepełnosprawnością.
Porady będą udzielane w części budynku Urzędu Gminy dostępnym dla osób z niepełnosprawnością, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udzielenia porady.


Wróć