Zamówienia Ogłoszone

57/19 - Wykonanie zadania, pn. „ KPP Białobrzegi - utwardzenie terenu”

Numer Referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
57/19 Wykonanie zadania, pn. „ KPP Białobrzegi - utwardzenie terenu”

08.11.2019r.

godzina 10:30

Wróć