BEZPŁATNE SZKOLENIA

 

Biuro Projektów Unijnych Inspires z siedzibą w Radomiu organizuje na terenie gminy Stara Błotnica szkolenia:

1.    Pomoc kuchenna z elementami dietetyki

2.    Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości

3.    Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi

4.    Magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Do szkolenia zapraszamy osoby:

Ø  Bezrobotne z trzecim profilem w Powiatowym Urzędzie Pracy

Ø  Emerytów ze stopniem niepełnosprawności (lekkim/umiarkowanym)

Ø  Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czas rekrutacji: czerwiec

Wstępny termin szkolenia: lipiec  (100h, ok 2 tygodnie –dni robocze). Szkolenia odbędą się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy.

Uczestnikom zapewniamy:

Ø  Stypendium szkoleniowe (ok 800 zł brutto)

Ø  Ubezpieczenie społeczne

Ø  Płatne stypendia stażowe (ok 1200 zł netto)

Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu

Uczestnikom przysługuje maksymalnie 20% nieobecności w trakcie zajęć grupowych. Obowiązkowe 80% obecności na zajęciach jest warunkiem do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.

Zakres wsparcia:

1.    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji uczestników.

2.    Blok miękkich kompetencji społecznych podzielonych na 2 moduły: indywidualne poradnictwo psychologiczne i grupowy trening interpersonalny.

3.    Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

 

Wróć