Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy

w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe szanse- nowe możliwości ”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  skierowanego do 10 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY

1)      DORADCĘ ZAWODOWEGO

2)      PSYCHOLOGA

do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 10 uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpgOferta doradca zawodowy,

Załącznik -doradca zawodowy,

Oferta-Psycholog,

Załącznik -psycholog

 

 

Informacja o wynikach naboru (2013-04-23)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

Doradcy zawodowego do projektu pn: „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

DORADCA ZAWODOWY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Doradcy zawodowego  na w/w. stanowisko wybrano Panią Marzenę Sieczak

W/w. spełniła niezbędne wymagania do realizacji Projektu.

tl_files/tiny_templates/pliki/dokument tekstowy.JPG

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

Psycholog do projektu pn: „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Psycholog na w/w. stanowisko wybrano Panią Izabelę Klimek

W/w. spełniła niezbędne wymagania do realizacji Projektu .

tl_files/tiny_templates/pliki/dokument tekstowy.JPG

 

 

Wróć