Stara Błotnica , dnia 27.01.2014 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:
• Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i/lub
• Nieaktywne zawodowo tj. osoba pozostająca bez zatrudnienia i/lub
• Osoby zatrudnione i/lub
• Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności .

Rekrutacja uczestników projektu będzie się odbywała na zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn. Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz zostaną rozwieszone ogłoszenia o naborze do projektu w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców gminy. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Nowe Szanse- Nowe Możliwości „
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w terminie  do 28.02.2014 r. 
                                                                                               
 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/dokument tekstowy.JPGDokument do pobrania

Wróć