12 marca 2013 roku uczniowie klas drugich Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy wzięli udział w wycieczce do Sejmu RP. Młodzieży szkolnej towarzyszyli nauczyciele wiedzy o społeczeństwie: pan Marek Bąbolewski i pan Mateusz Żupiński oraz wójt gminy Stara Błotnica pan Marcin Kozdrach.
Pod opieką przewodnika uczniowie zwiedzili m.in. salę obrad sejmu, gabinet Jarosława Kaczyńskiego, obejrzeli tablicę z nazwiskami posłów poległych podczas II wojny światowej oraz tablicę upamiętniającą katastrofę w Smoleńsku. Podczas zwiedzania spotkali nawet kilku posłów. Była to już czwarta wizyta w sejmie uczniów ZSG w Starej Błotnicy.

Wróć