Eliminacje Gminne XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  

W dniu 11 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy odbyły się eliminacje gminne XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W Turnieju udział wzięło: 15 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Stara Błotnica. Organizatorem eliminacji gminnych była Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Błotnicy, patronat honorowy objął Pan Marcin Kozdrach wójt gminy Stara Błotnica. Wszyscy uczestnicy w dwóch grupach wiekowych ocenili swoje wiadomości w teście opracowanym przez KP PSP w Białobrzegach. Z pośród wszystkich piszących test do etapu ustnego zakwalifikowano 10 uczniów, którzy uzyskali najlepsze noty. W wyniku rozgrywek finałowych wyłoniono następujących finalistów, którzy będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych, w dniu 15 marca br. w Białobrzegach:

I grupa wiekowa(szkoła podstawowa)
1. Bartłomiej Sułkowski – PSP Stary Gózd
2. Milena Kaczor – PSP Kaszów
3. Michał Korgul – PSP Kaszów

II grupa wiekowa (gimnazjum)
1. Mateusz Tkaczyk – PG Stary Gózd
2. Jan Leśnowolski – PG Stara Błotnica
3. Dominik Marciniak – PG Stary Gózd


Nad sprawnym przebiegiem Turnieju Wiedzy Pożarniczej czuwało jury , pod przewodnictwem kapitana Damiana Jagiełło z KP PSP w Białobrzegach.
Na zakończenie konkursu Pan Wójt pogratulował wszystkim uczestnikom sukcesów i wręczył ufundowane przez siebie okazjonalne statuetki i nagrody.

Wróć