Ruszyła orkiestra dęta w Starej Błotnicy.

Bardzo ważna, kulminacyjna uroczystość dla całej społeczności gminnej w Starej Błotnicy miała miejsce 18 lutego 2013 r. Z inicjatywy wójta gminy, P. Marcina Kozdrach powstała „Gminna Orkiestra Dęta”. W 32 osobowy skład orkiestry wchodzą przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy i Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe. Kapelmistrzem orkiestry został nauczyciel muzyki miejscowej szkoły- p. Marek Bąbolewski. Podczas uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia poświęcone zostały nowiutkie instrumenty muzyczne. Proboszcz tutejszej parafii o. Andrzej Kuster pobłogosławił dziełu, skierował wiele ciepłych słów do członków orkiestry, życząc im nie tylko sukcesów, ale także wytrwałości w realizacji celu. Młodzi muzycy nie kryli dumy z powierzonego im zadania.Po mszy wszyscy członkowie orkiestry udali się na sesję Rady Gminy, gdzie zaprezentowali instrumenty muzyczne. Kapelmistrz otrzymał uroczysty akt powołania orkiestry dętej z siedzibą przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy . P. Marek Bąbolewski podziękował Wójtowi, przewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania orkiestry. Do podziękowań dołączyła się Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Anna Siek- Gomuła, mówiąc iż jest to ogromna szansa na rozwój dla uczniów uzdolnionych muzycznie, ale również wielka promocja całej gminy i szkoły.

Młodemu zespołowi życzymy sukcesów.

Wróć