„Cyfrowa Szkoła” w Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy

Dzięki staraniom gminy Stara Błotnica miejscowa Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy została zakwalifikowana do pilotażowego projektu „Cyfrowa Szkoła”. Ten rządowy program ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w edukacji.
W ramach projektu placówka zakupiła sprzęt multimedialny o wartości 174 914 zł  z czego 140 000 t.j. 80% udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Zakupiono-  48 tabletów dla uczniów, szafkę do ich przechowywania, 8 laptopów dla nauczycieli, 3 tablice multimedialne z projektorami i zestawami głośników, zainstalowano także szkolną sieć WiFi.
Nowoczesne pomoce dydaktyczne sprzyjają wprowadzaniu innowacyjnych metod nauczania oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem najnowszych technologii. Nauczyciele mają możliwość przygotowania ciekawych i niebanalnych ćwiczeń interaktywnych. Wszystko to w znaczący sposób wpływa na atrakcyjność lekcji i aktywność uczniów, na ich kreatywność, umiejętność współpracy, krytycznego myślenia, sprawne poszukiwanie wiedzy i twórcze jej wykorzystanie.

Wróć