Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego tutaj

 

 

Więcej...

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok.

 

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulow_2017/04_2017/Wypelnianie wnioskow zajawka.jpg

Informujemy, iż od dnia 18 kwietnia 2017 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica – sala konferencyjna świadczona jest bezpłatna pomoc dla rolników, przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok.

Pomoc będzie świadczona do dnia 15 maja 2017 r.

 

Więcej...