Zwrot podatku akcyzowego

 

Przypominamy rolnikom - producentom rolnym, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej - powinni zbierać faktury VAT, a następnie złożyć  wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych   w poniższych terminach:

·          lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stara Błotnica

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego

w 2016 r. wyniesie :    1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na  1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosić będzie:  86,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym  terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

Wróć