Warszawa, dnia 26.08.2016 r.

 

 
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE                             

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WBZK-I.7011.3.54.2016                                                    

 

 

           

wg rozdzielnika

                                                                  

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 

OSTRZEŻENIE Nr 54

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od 2016-08-27 14:00:00 do 2016-08-29 18:00:00

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 17°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

 

Synoptyk: Jakub Gawron

Czas wydania: 2016-08-26 12:41:00

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             WCZK  MUW                                                                                                                          /-/   Paula Leszczyńska


 

Wróć